Datums: 14.05.2019 Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas Ezerkrasta sākumskolā


14.maijā Nīcas vidusskolas sākumskolas skolotāji un atbalsta personāls devās iepazīties ar pozitīvās prakses piemēriem Ezerkrasta sākumskolā. Bija iespējams vērot skolotāju sadarbību kopīgi vadītajās mācību stundās, pedagoga palīga darbu stundu norisē, kā arī starppriekšmetu pedagogu sadarbību. Notika lietišķa domu apmaiņa starp skolu atbalsta personālu. Šis seminārs deva ierosmi turpmākajam metodiskajam darbam un starpskolu sadarbībai. Šāda pieredzes apmaiņa bagātina un motivē pedagogus izmēģināt jaunas darba formas.

 

60631784_909077069444321_7510467099853062144_n