Datums: 12.05.2022 Pieredzes apmaiņas nometne Lietuvā


No 6.maija līdz 11.maijam 15 jaunieši 7. - 8.klašu grupā kopā ar skolotājām Zani Čirkši un Lailu Reķēnu piedalījās organizācijas “Exchanges For All” rīkotajā pieredzes apmaiņas nometnē kopā ar vienaudžiem no Dānijas Mill-Hill skolas un Lietuvas Ketvergui skolas.

Skolēni piedalījās mūzikas, dejas un teātra mākslas darbnīcās, lai caur mākslu aktualizētu klimata pārmaiņu jautājumus un censtos rast ikdienā īstenojamus risinājumus.

Piedalīšanās šajā nometnē ir nākusi kopā ar izaicinājumiem, kuri ir mācījuši jauniešiem patstāvību, spēju sadarboties ar cilvēkiem no citām valstīm un kultūrām, publiski runāt aptuveni 50 svešu cilvēku priekšā, angļu valodas izmantošanu ikdienā visas nedēļas garumā, un būšanu uz skatuves citas valsts skolu auditorijas priekšā.

Reflektējot par iegūto šīs apmaiņas laikā, visi skolēni akcentēja to, ka uzlabojuši savas prasmes socializēties un komunicēt ar svešiniekiem. Līdz ar to par aizvadīto laiku ir gandarīti gan skolēni, gan pavadošās skolotājas.


Pieredzes apmaiņas nometne Lietuvā