Datums: 03.09.2019 Pietura - Nīcas vidusskola


2.septembrī ar ziediem rokās un satraukumu sirdīs skolas durvis pēc vasaras vēra gan jaunie Nīcas vidusskolas skolēni, gan jau esošie. Kopumā šogad tie ir 272 skolēni. Mācības 1.klasē uzsāka 14 jauni, zinātkāri skolēni. Viņus uz skolu aicināja Sprīdītis, kas iedrošināja būt drošiem mūsu skolā.

IMG_6740

Pārējās klasēs kopumā pievienojās 26 jauni skolēni. Viena skolniece 8.klasē ir no Vācijas un pie mums apgūs latviešu valodu, mūsu zemes kultūru un iepazīs jaunus draugus.

Īpaši saviļņojošs brīdis bija mūsu skolas medmāsiņas Svetlanas Puškarevas godināšana, kura saņēma Nīcas novada augstāko apbalvojumu- Goda rakstu. Savu darbu medmāsa pildījusi apzinīgi, godprātīgi, ar mīlestību, pirmām kārtām, pret bērniem gandrīz 30 gadu garumā. Katrs Nīcas vidusskolas skolēns un darbinieks varēja droši griezties pie medmāsas pēc palīdzības, atbalsta un sapratnes. Skolas medmāsa veica arī kvalitatīvu izglītojošo darbu gan skolēniem, gan darbiniekiem. Vienmēr atsaucīga skolas un novada pasākumos kā medicīniskā personāla nodrošinājums. Medmāsiņa Svetlana dosies pelnītā atpūtā un viņas vietā stājas medmāsiņa Sanita.

Lai mācību gads būtu spilgts un pozitīvām emocijām bagāts.

Laimīgu un veiksmīgu jauno gadu!


Zinību diena