Datums: 09.01.2020 Profesiju dienas skolēniem 2020. gadā


 1. Kvalitātes kontroles laboratorija
 • Ķīmijas tehniķis analītiķis –veic ķīmisko izejvielu un iepakojumu materiālu paraugu paņemšanu, noformēšanu, reģistrēšanu un pārbaudi atbilstoši Labas ražošanas praksei..
 • Ķīmiķis – analītiķis – veic ķīmisko izejvielu un iepakojumu materiālu kvalitātes kontroli un pārbaudi atbilstoši Labas ražošanas praksei.
 • Mikrobiologs - veic ķīmisko izejvielu, neiepakotu un iepakotu gatavo zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu mikrobioloģiskās analīzes.
 1. Vides kontroles laboratorija
  • Ķīmiķis analītiķis – testē/analizē darba vides un apkārtējās vides parametrus, saskaņā ar apstiprinātām metodēm. Veic testēšanu un strādā ar iekārtām.
 2. Notekūdeņu attīrīšanas iecirknis
  • Ķīmiķis – veic notekūdeņu ķīmisko un mikrobioloģisko parametru kontroli un notekūdeņu pētniecību.
 3. Gatavo zāļu formu izstrādes nodaļa
  • Vecākais ražošanas farmaceits – veic zinātniski praktiskos un tehnoloģiskos pētījumus, kas saistīti ar ziežu, gēlu tablešu un kapsulu gatavo zāļu formu izveidi un pētījumiem.
 4. Standartizācijas nodaļa
  • Ķīmiķis Aktīvo farmaceitisko vielu analītiskajā grupā – veic jauno produktu izpēti, analīzes metožu izstrādi un analīzi jauno produktu vai tehnoloģiju izstrādes laikā, metožu validāciju, analītiskās dokumentācijas izstrādi un aktualizāciju un tās nodošanu citām reģistrācijas un kvalitātes kontroles struktūrām.
  • Ķīmiķis Gatavo zāļu formu analītiskajā grupā - veic kvalitātes specifikāciju un analīžu metožu izstrādi gatavajām zāļu formām (tabletēm, kapsulām), veic tablešu/kapsulu sastāvā ietilpstošo palīgvielu analīzes un analītiskās dokumentācijas izstrādi.
  • Reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists – veic dokumentācijas sagatavošanu tablešu, kapsulu, injekciju, ziežu, gēlu un citu gatavo zāļu formu reģistrācijai.
 5. Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļa
  • Reaktora operators – veic ražošanas procesu (sagatavo ražošanas iekārtas darbam; kontrolē un uzrauga ražošanas iekārtas un procesu).
 6. Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļa
  • Farmācijas tehnologs – nodrošina jaunu produkcijas veidu un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.
  • Farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators – Gatavo zāļu formu ražošanas nodaļas iekārtu apkalpošana un sagatavošana darbam.