Projekta

Datums: 07.07.2020 Projekta "Esi Līderis!" izlaidums


Šajā mācību gadā projekta “Esi Līderis!” profesionālās pilnveides programmu “Uzņēmējdarbības pamati” apguva visi 12.klases skolēni. 6.jūlijā Kultūras pils „Ziemeļblāzma” parkā pulcējās projekta absolventi no visas Latvijas,  lai saņemtu apliecības par kursa apguvi. Lai dokumenta saņemšana būtu īpašāka un simbolizētu virsotņu sasniegšanu, tad katras skolas absolventi devās uz 35 m augsto skatu torni, uzbrauca ar liftu augšā, kur projekta direktors Jānis Stabiņš izsniedza apliecības, kas apliecina, ka skolēni apguvuši lietišķās etiķetes, mārketinga, grāmatvedības, lietvedības, uzņēmējdarbības, likumdošanas un menedžmenta pamatus. Pēc svinīgās apliecību izsniegšanas jauniešu baudīja cienastu tējas namiņā, klausījās un atpūtās kopā DJ Chill, kurš vēlējās, tas arī iestādīja naudas kociņu veiksmei un turībai.

 

Paldies projekta “Esi Līderis!” komandai par pasākumu un kopā būšanas iespēju, Nīcas vidusskolai un Nīcas novada domei par atbalstu, lai skolēni vienmēr varētu ņemt dalību šajos pasākumos!

Skolotāja Agita Mače


Projekta "Esi Līderis izlaidums!" Rīgā