Datums: 24.05.2022 "Pulkā eimu, pulkā teku"


Nīcas vidusskolas folkloras kopa "Rakari" piedalījās 38.bērnu un jauniešu folkloras svētkos "Pulkā eimu, pulkā teku" Liepājā, kas iekļāvās Līvas ciema svētkos. Bērni visa mācību  gada garumā mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas. 21.maijā Nacionālajā sarīkojumā bija iespēja parādīt, ko esam apguvuši. Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja, labs noskaņojums un darbošanās prieks nepazuda. Piedalījāmies vērienīgajā gājienā, mūs varēja pamanīt arī uz Līvas ciema  Mazās skatuves folkloras kopu koncertā. Interesantas bija arī interaktīvās takas: gudrie koki, koku labirints, spoku koks. Iestādījām arī savu kociņu - eglīti. Svētku noslēgumā visi izdancojās, cik nu kurš vēl varēja.Tā pozitīvi uzlādēti devāmies mājās.Bērni vēl nākamajā dienā mājās dziedāja un dancoja.

 

Folkloras kopas vadītāja

Solveiga Mačiņa


"Pulkā eimu, pulkā teku"