Datums: 21.12.2020 Rezultāti olimpiādēs


Neskatoties uz attālināto mācību procesu skolās, mācību priekšmetu olimpiādes tomēr notiek –  tiešsaistē. I semestrī vecāko klašu skolēniem jau notikušas bioloģijas, angļu valodas un vēstures olimpiādes.

Priecājamies par mūsu skolēnu gūtajiem rezultātiem. Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 12.klašu grupā 2. vietu ieguva Roberts Šīmanis. Vēstures olimpiādē 10.klašu grupā 2.vieta Sondrai Staltai, 3.vieta Emīlam Pētersonam, 11.klašu grupā 3.vieta Laurai Vecbaštikai, 12.klašu grupā 1.vieta Robertam Šīmanim, 2.vieta Kristai Otaņķei.

Paldies skolotājām Ivitai Pelnēnai, Egitai Sideļskai un Evitai Ločmelei par skolēnu iedrošināšanu parādīt savas zināšanas un prasmes.

Veiksmīgu II semestri!

 

Direktores vietniece

Antra Šakale