Skolā aizvadīti Pēdējā zvana svētki

Datums: 20.05.2023 Skolā aizvadīti Pēdējā zvana svētki


Sācies ir saspringtais eksāmenu laiks gan 9.klasēm, gan 12.klasei. Taču pirms eksāmeniem ir aizvadīti skaisti, sirsnīgi un atmiņā paliekoši svētki skolā – Pēdējais zvans.

12.klasei skolas Pēdējais zvans noskanēja jau 12.maijā. Par īpašo svētku dienu parūpējās 11.klase. No skolas direktores tika saņemti Goda raksti, Atzinības un Pateicības par īpašiem ieguldījumiem skolas darbā:

Goda Raksti:

Sondrai Staltai -  par ļoti labām un teicamām sekmēm, rūpīgu attieksmi pret mācību darbu, aktīvu iesaistīšanos klases un skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, dalību skolēnu valdē, skolas pārstāvēšanu un iegūtiem labiem rezultātiem bioloģijas un vēstures olimpiādēs, projekta “Esi Līderis!” un citos konkursos;

Madarai Rogai - par ļoti labām un teicamām sekmēm, augstu atbildības sajūtu pret mācību darbu, aktīvu iesaistīšanos klases un skolas pasākumu organizēšanā, dalību skolēnu valdē, atbalstu klases biedriem mācību procesā, augstiem sasniegumiem bioloģijas un ekonomikas olimpiādēs;

Sanijai Eglītei - par ļoti labām un teicamām sekmēm, rūpīgu attieksmi pret mācību darbu, aktīvu iesaistīšanos klases un skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, darbošanos skolēnu valdē, dalību un labiem rezultātiem angļu valodas olimpiādē, projekta “Esi Līderis!” un citos konkursos;

Atzinības:

Mārcim Kalējam - par ļoti labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos skolas un klases pasākumu organizēšanā un vadīšanā, skolas pārstāvēšanu fizikas, ekonomikas un angļu valodas olimpiādēs, piedalīšanos dažādos konkursos, atsaucību, erudīciju;

Emīlam Pētersonam - par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos skolas un klases pasākumu organizēšanā un vadīšanā, skolas pārstāvēšanu vēstures, fizikas, ģeogrāfijas, matemātikas, ekonomikas un angļu valodas olimpiādēs, piedalīšanos projekta “Esi Līderis!” un citos konkursos, atsaucību, erudīciju, ieguldīto darbu pasākumu apskaņošanā un fotografēšanā, labiem sasniegumiem vieglatlētikas sacensībās.

Pateicības:

Sabīnei Ancei Čirkšei - par centību un labām sekmēm mācību darbā, atsaucību, ieguldīto darbu klases un skolas pasākumu vadīšanā un organizēšanā, dalību skolēnu valdē, projekta “Esi Līderis!” konkursos;

Montai Amandai Mihailovai - par labām sekmēm, centību, radošumu, atsaucību, aktīvu iesaistīšanos klases pasākumu organizēšanā, skolas goda aizstāvēšanu vieglatlētikas sacensībās;

Līgai Aldzerei - par atsaucību, labām idejām, radošumu, izpalīdzību, aktīvu iesaistīšanos klases pasākumu organizēšanā.

 

9.klases Pēdējā zvana dienu aizvadīja 19.maijā un par viņu īpašām sajūtām šajā dienā rūpējās 8.klases. Īpašos pateicības vārdus no direktores saņēma:

Goda raksts:

Evitai Cābelei - par teicamām sekmēm mācību darbā, par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādēs un skatuves runas konkursā, kā arī aktīvu iesaisti un veiksmīgiem startiem erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”

Līgai Lapiņai - par teicamām sekmēm mācību darbā, par veiksmīgu dalību  olimpiādēs un aktīvu iesaisti un veiksmīgiem startiem erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”

Atzinība:

Timuram Scepanovam - par teicamām sekmēm mācību darbā, par veiksmīgu dalību fizikas olimpiādē individuāli un komandā un piedalīšanos erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”

Henrijam Diķim-  par labām un teicamām sekmēm mācību darbā, aktīvu iesaisti un veiksmīgiem startiem erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments” un ieguldīto darbu skolas pasākumu apskaņošanā

Markum Leilionam - par labām sekmēm mācībās, veiksmīgu dalību olimpiādēs un konkursos un ieguldīto darbu skolēnu prezidijā.

Laurai Sīklei par teicamām sekmēm mācībās, veiksmīgu dalību olimpiādēs un konkursos un ieguldīto darbu skolēnu valdē un prezidijā.

Mārtiņam Ķuņķim - par labām sekmēm mācību darbā un aktīvu iesaisti un veiksmīgiem startiem erudīcijas konkursā „Fizmix Eksperiments”

Pateicība:

Pāvelam Sergejevam - par labām un teicamām sekmēm mācību darbā, mērķtiecību un ieguldīto darbu mācību procesā

Aleksandram Deņisenko - ar labām un teicamām sekmēm mācību darbā, mērķtiecību un ieguldīto darbu mācību procesā

Raimondam Kovaļskim - par skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās

Tomasam Tomam Sprūdam par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību klases un skolas pasākumos.

 

Lai visiem skolēniem veicas eksāmenos.


Pēdējais zvans 9.klasēm