Datums: 10.01.2023 Skolas padomes darbs


Pēc ilgāka pārtraukuma Nīcas vidusskolā klātienē 10.janvārī notika Skolas padomes sēde. Sēdes sākumā notika aizklātas vēlēšanas, kurās tika balsots par Skolas padomes priekšsēdētāju. Pēc balsojuma rezultātiem par Skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Raimonda Ābelīte. Par priekšsēdētājas vietnieci - Agija Kaunese. Skolas padomes darbā darbojas vecāku pārstāvis no katras klases, skolotāju pārstāvji - Inguna Lībeka, Ieva Veidele, Irēna Laukgale, skolēnu pārstāvji no skolēnu prezidija - Katrīna Filaka, Laura Sīkle, Ģirts Jēkabs Sīklis un pašvaldības pārstāvis Raivis Kalējs. 

Sēdes gaitā skolas padomes pārstāvji tika iepazīstināti ar skolas Attīstības plānu 2023.-2027.gadam. 

thumbnail_20230110_180809