Skolas pieņemšana

Datums: 23.08.2023 Skolas pieņemšana


22.augustā Nīcas vidusskolā uz tās pieņemšanu ieradās Dienvidkurzemes novada domes pārstāvji - Izglītības pārvaldes vadītāja, darba aizsardzības speciāliste, domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un citi, lai veiktu skolas novērtēšanu jaunajam mācību gadam. 

Vasarā skolas tehniskie darbinieki veica vairāku telpu remontus, kā arī notika skolas apkārtnes labiekārtošana.


Skolas pieņemšana 2023