Datums: 24.10.2019 Skolēnu brīvdienās pedagogi mācās


24.oktobrī Nīcas vidusskolā notika seminārs “Konceptuālās domāšanas prasmes skolēna pašvadītās mācīšanās procesā jeb efektīva mācību stunda skolēna skatījumā”, kuras laikā bija iespēja uzzināt, kā mācīšanās procesa trīs līmeņi (pamata, procesa un koncepta līmenis) atspoguļojas jebkurā mācību uzdevumā un kā organizēt mācību stundu tā, lai ņemtu vērā skolēnam būtiskus mācīšanās aspektus: pašvadību, pašrealizāciju, pašmotivāciju. Metodiskajā nodarbībā tika plānota interaktīva lekcija un kursu dalībnieku sadarbošanās dažādu mācību jomu kontekstā.

Lekciju vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāji Juris Zilvers, kurš ir pofesionāls treneris un skolotājs, kam ir starptautiska pieredze mācību procesa organizācijā un skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidē, un Laura Katkeviča. 

semin2