Datums: 27.05.2022 Skolēnu un skolotāju pieņemšana pie direktores


26.maijā Nīcas vidusskolas direktore organizēja pieņemšanu pie sevis skolas skolēniem, kuri mācību gada laikā uzdrīkstējās un piedalījās dažādos konkursos, mācību olimpiādēs un sporta sacensībās, un skolotājiem, kuri iedvesmoja šos skolēnus darīt kaut ko vairāk. Skolas direktore, mācību pārzine un direktores vietniece audzināšanas darbā teica skolēniem lielu paldies par ieguldīto darbu ārpusstundu aktivitātēs, popularizējot Nīcas vidusskolas vārdu visā Latvijā.

Svinīgās daļas laikā īpašs trio priecēja ar mūzikas skaņām un pēc svinīgā visi klātesošie cienājās ar skolas saimnieces cepto gardo kūkas gabaliņu.


Konkursu, olimpiāžu un sporta sacensību dalībnieku pieņemšana pie direktores