Datums: 23.04.2021 Skolotāja Agita Mače saņem FIZMIX SKOLOTĀJS 2021 balvu


Konkursa “FIZMIX Eksperiments” ietvaros tika izsludināts arī konkurss skolotājiem, kur tika vērtēta skolotāju dalība šajā konkursā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī izstrādāto un iesūtīto materiālu kvalitāte un skaits portālā Fizmix skolotājiem. Tika ņemts vērā arī skolotāja radošums, entuziasms, novitātes priekšmetā. Liels prieks, ka titulu FIZMIX SKOLOTĀJS 2021 un balvu-portatīvo datoru saņēma Nīcas vidusskolas skolotāja Agita Mače.

Nīcas vidusskola lepojas ar skolotājas panākumiem un saka lielu paldies par ieguldīto darbu!