Datums: 26.10.2021 Skolotāji apgūst jaunas interneta platformas


Lai arī kopš 18.oktobra ir skolēnu brīvlaiks, pedagogi turpina pieņemt jaunus izaicinājumus un strādā pie jaunu digitālo prasmju apguves, kā arī plāno savu turpmāko darbu. 

Skolēnu brīvlaikā pedagogi apguva Microsoft platformas priekšrocības un 26.oktobrī vēstures un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme notika Microsoft team platformā.