Datums: 17.11.2021 Sveiciens Latvijas dzimšanas dienā


Kam?

Kam zāle aug viszaļākā,
Un debesis viszilākās?
Kam vasaras visskaistākās,
Bet ziemas reizēm sniegotas?
Kam pāri darīt netīkas?
Kam dziesmas veltam skaistākās?
Kam mīlestībā atzīstamies rāmi
Pat neprasot, lai pretī dod kaut nieku?
Kam vaigu pieglaužam, kad bēdas
Sirdi plosa vētrās bargās?
Kam lūgšanas un ilgu mūžu vēlam, 
Kad kopā vienā pulkā stājam?
Tev – Latvija, Tu mūsu.

 

Lai katra sirdī šajos valsts svētkos ir mīlestība un lepnums par savu zemi, par Latviju, par Nīcu! 

Lai sirsnība un gaišums valda katrā ģimenē 18.novembrī - svētku brīdī!

Turēsim Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī, turēsim to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. 

 

Nīcas vidusskolas direktore Lāsma Petermane