Svētki Ģimenes dienas ietvaros

Datums: 14.05.2019 Svētki Ģimenes dienas ietvaros


Maijā tiek atzīmēti divi ģimenei ļoti nozīmīgi svētki: 12.maijā – Mātes diena, 15.maijā – Starptautiskā ģimenes diena.

Tāpēc  gan Nīcas vidusskolas darbinieki, gan skolēnu vecāki, gan Nīcas jauniešu centra aktīvisti, izveidojot interešu grupas un iesniedzot pašu sagatavotos projektus un gūstot atbalstu Nīcas novada domes projektu konkursā, īstenoja savus projektus - ģimenēm veltītu pasākumu ar mērķi veicināt ģimenisku un  saliedējošu Nīcas skolēnu un viņu vecāku atpūtu ar jautru un radošu ikviena dalību.

Un tā 10.maija pievakarē pie skolas, atsaukušies aicinājumam, pulcējās vairāk nekā 200 pasākuma dalībnieku,  un pasākumu organizētāju komandas “Ūdensputni” vadībā (īstenots projektā “Nāc kopā ar ģimeni!”) veica dažādus jautrus, netradicionālus un aktīvus uzdevumus. Vakara gaitā ne vien paši jaunākie, bet arī pieaugušie varēja priecāties par vakara saulē debesīs vizuļojošiem lielākiem un mazākiem ziepju burbuļiem, ko meistarīgi veidoja Mārtiņš no “Mārtiņa burbuļiem”, bērni nepaguruši priecājās par šo trauslo brīnumu un ar Mārtiņa vēlību paši mēģināja tādus veidot (īstenots projektā “Radošās aktivitātes ģimenēm - Kopā būt un kopā radīt”). Ikvienam mājās bija iespēja aiziet ar suvenīru – paša gatavotu atslēgas piekariņu, ko pacietīgi un meistarīgi palīdzēja ikvienam pagatavot Jānis un Agnese Rudzīši (īstenots projektā “Radošās aktivitātes ģimenēm - Kopā būt un kopā radīt”).  Projektus atbalsta Nīcas novada dome.

Un neiztikt šādā pasākumā bez balvām (izlozē), vakariņām un svētku kūkām, ko palīdzēja sagādāt atbalstītāji: Nīcas vidusskola, Māris Dreižis, "Sofijas laivas", Nīcas sporta halle, Ojārs Ronis, Sintija Pickēna.

Paldies projektu rakstītājiem un īstenotājiem, un daudzajiem palīgiem: Andrai Sileniecei, Ivetai Ronei, Ritai Dreižei, Dacei Vecbaštikai, Ivetai Jākabsonei, Rēzijai Lākutei, Ingai Ķergalvei, Gintam Lasmanim, Nansijai Čaurei, Artūram Vecbaštikam, Edgaram Kovaļskim. Paldies skolas vokāli instrumentālo ansambļu dalībniekiem un absolventam Mikam Kļaviņam par muzikālo sveicienu, paldies skolēnu prezideintei Karlīnai Miksonei, paldies pasākuma apskaņotājam Miķelim Pričinam, paldies pavārītei Taņai. Paldies skolotājiem Sintijai, Inetai, Sandrai un tehniskajiem darbiniekiem Sarmītei, Ievai, Armandam, Ojāram, medmāsiņai Svetlanai par palīdzību un klašu audzinātājiem par kopā būšanu.

 


Ģimenes diena 2019