Datums: 16.11.2021 Tiek pasniegti apbalvojumi uz Valsts svētkiem


Kā katru gadu, arī šogad Nīcas vidusskolā tiek godināti un ar atzinīgiem vārdiem novērtēti skolas darbinieki, skolēni un vecāki. 

Ar Goda rakstu tiek apbalvoti:

Sanita Leiliona - par atbildību, atsaucību, ieinteresētību un ieguldīto darbu skolēnu un darbinieku veselības profilaksē Covid-19 apstākļos.

Armands Freimanis - par ieguldījumu skolas vides uzlabošanā, prasmīgu, aizrautīgu sava darba pienākumu  veikšanu, par izpalīdzību un nerimstošu darba mīlestību.

Ilgmārs Ošenieks - par ieguldījumu skolas vides uzlabošanā, prasmīgu, aizrautīgu sava darba pienākumu  veikšanu, par izpalīdzību un atbalstu dažādos darbos.

Tatjana Geslere - par prasmīgu un operatīvu virtuves darba organizēšanu mainīgajos Covid-19 apstākļos, par atsaucību, izpalīdzību un nerimstošu darba mīlestību.

Andra Sileniece - par godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem un ieguldījumu skolas darbības nodrošināšanā, kompetenci, atsaucību un atbalstu dažādu jautājumu risināšanā.

Ineta Laurinaite - par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem, ieguldīto darbu IT jomā, izpalīdzību un atbalstu pedagogiem.

 

Ar Atzinību tiek apbalvota:

Sandra Rāte - par mērķtiecīgu un efektīvu rīcību IT jomas attīstībā un ieguldīto darbu skolēnu IT prasmju veicināšanā.

 

Ar Pateicību tiek apbalvoti

Madara Mihelsone - par iniciatīvu, atbalstu un sadarbību dažādu jauniešu projektu īstenošanā Nīcas vidusskolas jauniešiem.

Nils Nelsons - par atsaucību un atbalstu skolas darbiniekiem IT jautājumu risināšanā un problēmu novēršanā.

Zanda Jančauska - par atbildīgu attieksmi un ieguldīto darbu skolēnu adaptācijas procesā un viņu individuālajā izpētē.

Valda Aizupiete - par iniciatīvu un skaistajiem ziedu sveicieniem pirmklasniekiem un darbiniekiem 1.septembrī, par iespēju vairot skaistumu apkārt.

Viktors Tolkačevs - par aizrautību un ieguldīto darbu galda tenisa popularizēšanā, skolēnu talanta attīstīšanā un sasniegumiem šajā sporta veidā.

Sandra Upmale - par atbildīgu attieksmi un rūpīgu savu darba pienākumu veikšanu.

Sarmīte Cābele - par godprātīgu attieksmi savu darba pienākumu veikšanā, par atsaucību un atbalstu dažādu jautājumu risināšanā un problēmu novēršanā.

Emīls Pētersons - par pozitīvu attieksmi un citu skolēnu iedvesmošanu aktīvai dalībai olimpiādēs un konkursos, par izpalīdzību un atsaucību, nodrošinot  apskaņošanu skolas pasākumos.

Gustavs Mateuss - par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, atbildīgu attieksmi pret mācību darbu.

Sondra Stalta - par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, aktīvu dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Katrīna Filaka - par teicamām un izcilām sekmēm mācībās, atbildīgu attieksmi pret mācību darbu.

Artūrs Lūks - par mērķtiecību,  neatlaidību un izaugsmi galda tenisā un izciliem panākumiem šajā sporta veidā.

Justs Vadonis - par ieguldījumu FLL 2021.gada robotu sezonas konkursa darba programmēšanā, filmēšanā un video sagatavošanā.

Elvis Novadnieks - par izpalīdzību, atsaucību, sniedzot atbalstu pedagogiem dažādās skolas dzīvas situācijās.

Roberts Larins - par izpalīdzību, atsaucību, sniedzot atbalstu pedagogiem dažādās skolas dzīvas situācijās.

 

Īpaši priecājamies par mūsu skolas darbiniekiem un skolēniem, kas novērtēti arī novada mērogā. Īpašs prieks par skolas ilggadējo skolas medmāsu SVETLANU PUŠKAREVU, kura šogad saņem balvu "Par mūža devumu Nīcas novadam".  

IMG-20211116-WA0002

Svetlanai Puškarevai - ilggadējai Nīcas vidusskolas medmāsiņai par nesavtīgu darbu, ilgus gadus aprūpējot Nīcas vidusskolas bērnus un darbiniekus. Par sirds siltumu un sirsnīgu atbalstu grūtos brīžos. Cilvēks, kurš savu darbu mīlēja un darīja no sirds. Vienmēr atsaucīgā, iejūtīgā un laipnā medmāsiņa vienmēr paliks labā atmiņā.

Balva nominācijā „Gada jaunietis” – LAURAI VECBAŠTIKAI - atraktīvai, sportiskajai un enerģiskai Nīcas vidusskolas skolniecei. Korekta, atbildīga, motivēta, mērķtiecīga – tie ir vārdi, kas raksturo Lauru gan mācību darbā, gan klases un skolas sabiedriskajā dzīvē, gan komunikācijā un sadarbībā.  Uz Lauru var paļauties, viņa nekad neatteiks palīdzību. 

Balva nominācijā „Gada balva sportā” – AIVIM KARZONAM - vienmēr aktīvam velosportistam par neatlaidību, mērķtiecību un augstiem sasniegumiem riteņbraukšanā. Iesaista, motivē un atbalsta jauniešus sportā.

IMG-20211116-WA0005_286811998013006