Datums: 16.11.2021 Tiek turpināta kapu kopiņu sakopšanas tradīcija


Turpinot Nīcas vidusskolas iesākto tradīciju, Latvijas valsts svētku mēnesī, tika sakopta bijušā Nīcas vidusskolas direktora Jāņa Cēbera kapa vieta.