Topošās 10.klases pirmā kopīgā stunda

Datums: 28.04.2020 Topošās 10.klases pirmā kopīgā stunda


28.aprīlī notika 2020./2021.m.g. topošās 10.klases pirmā kopīgā stunda ar klases audzinātāju Agitu Mači, direktori Lāsmu Petermani, direktores vietnieci mācību darbā Antru Šakali. Stunda bija veltīta Nīcas vidusskolas piedāvāto mācību plānu apspriešanai un virzienu izvēlei.

Mācību plāni: Macibu_plans_vsk