Datums: 18.05.2020 Topošās 1.klases skolēnu reģistrācija


Lai varētu veikt skolas darba plānošanu, klašu komplektēšanu, lūgums līdz 5.jūnijam iesniegt iesniegumu par skolēna uzņemšanu 1.klasē uz 2020./2021.mācību gadu.

Sakarā ar ārkārtas situāciju tiek atcelta topošo skolēnu nodarbības skolā 2. un 3.jūnijā. Iesniegumu pieņemam gan elektroniski e-pastā vidusskola@nica.lv, gan klātienē skolā katru darba dienu līdz plkst.14.00 vai zvanot 26893213 un vienojoties par citu laiku. Iesnieguma forma pieejama skolas mājas lapā https://vidusskola.nica.lv/lv/uznemsana-skola/ (jāizvēlas iesniegums par pamatizglītības programmau (kods 21011111)).

Paldies par sapratni.

Direktores vietniece mācību darbā

Antra Šakale