Uzsākts darbs ar Chromebook datoriem pamatskolā

Datums: 23.03.2023 Uzsākts darbs ar Chromebook datoriem pamatskolā


Nupat skolēni uzsākuši Chromebook datoru izmantošanu, kurus skola saņēmusi IZM īstenotā projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ietvaros. Literatūras stundās pirmie tos izmēģina 9.klašu skolēni. Skolēnu nodrošināšana ar datoriem ļauj mācību procesā mērķtiecīgi integrēt tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas.

Lai veiksmīgs  un mērķtiecīgs darbs ar Chromebook datoriem!