Vecāku diena 25.11.2021.

Datums: 12.11.2021 Vecāku diena 25.11.2021.


No plkst.17.00 līdz 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas tiešsaistē ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 23.novembrim pieteikties individuālajai sarunai.

Pieteikties direktores vietniecei Antrai Šakalei elektroniski e-klasē, e-pastā antra.sakale@nica.lv vai pa tālruni 26490767 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 SMS vai zvana veidā), norādot:

savu vārdu, uzvārdu, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties, vēlamo laiku.

Direktores vietniece izglītības jomā

Antra Šakale