Datums: 01.04.2022 VECĀKU DIENA NĪCAS VIDUSSKOLĀ


Turpinot tradīcijas, Nīcas vidusskola organizē Vecāku dienu 2022.gada 12.aprīlī.

Dienas kārtība:

  • No plkst 8.30 – mācību stundu apmeklējums pēc iepriekšējas pieteikšanās saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu.
  • No plkst.17.00 līdz plkst. 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.
  • Šajā gadā arī skolas vadība aicinās vecākus uz sarunām, ja mācību priekšmetu pedagogi būs izteikuši šādu vajadzību.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 11.aprīlim pieteikties individuālajai sarunai direktores vietniecei Zanei Čirkšei elektroniski e-klases vēstulē, e-pastā zane.cirkse@gmail.com vai pa tālruni 29740158 (SMS vai zvana veidā), norādot:

savu vārdu, uzvārdu; skolēna vārdu, uzvārdu; skolotāja vārdu un uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties, vai mācību stundas, kuras vēlaties apmeklēt; vēlamo laiku sarunai.