Datums: 17.10.2019 Vecāku diena Nīcas vidusskolā


Nīcas vidusskola organizē ikkgadējo Vecāku dienu 2019.gada 31.oktobrī.

Dienas kārtība:
No plkst 8.30 – mācību stundu apmeklējums saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu vai tā izmaiņām.

No plkst.17.00 līdz 19.00 – pēc iepriekšējas pieteikšanās piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.

Dienas laikā varēsiet izmantot iespēju apskatīt skolas muzeju.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu vecāku un pedagogu sarunu, lūdzam līdz 29.oktobrim pieteikties individuālajai sarunai.

Pieteikties direktores vietniecei Inetai Laurinaitei elektroniski e-klasē, e-pastā ineta.laurinaite@nica.lv vai pa tālruni 20285723 (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 SMS vai zvana veidā), norādot:

savu vārdu, uzvārdu, skolēna vārdu, uzvārdu, skolotāja vārdu, uzvārdu, ar kuru vēlaties tikties, vēlamo laiku.