Datums: 27.10.2021 Attālinātā mācību procesa organizācija 4.-12.klasei no 1.novembra


4.-12.klašu skolēniem noteikts attālināto mācību process. Informācija par procesa norisi skatīt pievienotajā dokumentā:

Rikojums01.11.