Datums: 28.10.2020 Darba organizācija attālināto mācību laikā (papildināts )


Pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” punktu 27.1.4. tiek NOTEIKTAS attālinātās mācības 7.-12.klasēm līdz 2020.gada 13.novembrim. 

Direktores rīkojums:


Rikojums