Datums: 16.10.2020 Darba organizācija attālināto mācību laikā


7.-12.klašu skolēniem noteikts attālināto mācību process. Informācija par procesa norisi skatīt pievienotajā dokumentā: Attalinatais_darbs

Informācija par darba organizāciju interešu izglītības nodrošināšanai skatīt pievienotajā dokumentā: interesu_izglitiba