Datums: 23.03.2020 Plāni no 23.līdz 27.martam


Mācību plāni attālinātām mācībām no 23.līdz 27.martam

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase1

8.klase1

9.klase

10.klase1

11.klase1

12.klase1