Datums: 06.04.2020 Plāni no 6.līdz 9.aprīlim


Mācību plāni attālinātām mācībām no 6. līdz 9.aprīlim

1klase3

2klase3

3klase3

4klase3

5klase3

6klase3

7klase3

8klase3

9klase3

10klase3

11klase3

12klase3