Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā

3.klase (diagnosticējošie darbi)

2020.gada 20.februāris – latviešu valodā

2020.gada 26.februāris – matemātikā

6.klasei (diagnosticējošie darbi)

2020.gada 19.februāris – latviešu valodā

2020.gada 27.februāris – matemātikā

2020.gada 5.marts – dabas zinībās

9.klasei

2020.gada 20.maijs – eksāmens latviešu valodā (rakstu daļa)

2020.gada 21.maijs – eksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa)

2020.gada 27.maijs –  eksāmens svešvalodā (rakstu daļa)

2020.gada 28.maijs – eksāmens svešvalodā (mutvārdu daļa)

2020.gada 2.jūnijs – eksāmens matemātikā

2020.gada 9.jūnijs – eksāmens Latvijas vēsturē

Vidusskolā

Obligātie centralizētie eksāmeni:

2020.gada 17.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)

2020.gada 18.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)

2020.gada 19.maijs –  centralizētais eksāmens latviešu valodā

2020.gada 22.maijs – centralizētais eksāmens matemātikā

Centralizētie eksāmeni:

2020.gada 26.maijs – centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē

2020.gada 5.jūnijs– centralizētais eksāmens fizikā

2020.gada 3.jūnijs – centralizētais eksāmens bioloģijā

2020.gada 28.maijs – centralizētais eksāmens ķīmijā

Eksāmeni:

2020.gada 1.jūnijs-  eksāmens informātikā

2020.gada 10.jūnijs-  eksāmens ekonomikā

2020.gada 8.jūnijs-  eksāmens ģeogrāfijā

 

Skolas noslēgumu pārbaudes darbi:

 

Diagnosticējošie darbi:

 

Eksāmeni: