Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.mācību gadā

3.klase (diagnosticējošie darbi)

2019.gada 21.februāris – latviešu valodā

2019.gada 27.februāris – matemātikā

6.klasei (diagnosticējošie darbi)

2019.gada 20.februāris – latviešu valodā

2019.gada 26.februāris – matemātikā

2019.gada 7.marts – dabas zinībās

9.klasei

2019.gada 22.maijs – eksāmens latviešu valodā (rakstu daļa)

2019.gada 23.maijs – eksāmens latviešu valodā (mutvārdu daļa)

2019.gada 29.maijs –  eksāmens svešvalodā (rakstu daļa)

2019.gada 30.maijs – eksāmens svešvalodā (mutvārdu daļa)

2019.gada 4.jūnijs – eksāmens matemātikā

2019.gada 11.jūnijs – eksāmens Latvijas vēsturē

Vidusskolā

Obligātie centralizētie eksāmeni:

2019.gada 12.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (rakstu daļa)

2019.gada 13.marts- centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa)

2019.gada 21.maijs –  centralizētais eksāmens latviešu valodā

2019.gada 24.maijs – centralizētais eksāmens matemātikā

Centralizētie eksāmeni:

2019.gada 28.maijs – centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē

2019.gada 30.maijs – centralizētais eksāmens fizikā

2019.gada 5.jūnijs – centralizētais eksāmens bioloģijā

2019.gada 7.jūnijs – centralizētais eksāmens ķīmijā

Eksāmeni:

2019.gada 3.jūnijs-  eksāmens informātikā

2019.gada 12.jūnijs-  eksāmens ekonomikā

2019.gada 10.jūnijs-  eksāmens ģeogrāfijā