Konkursu, olimpiāžu un sporta sacensību dalībnieku pieņemšana pie direktores