Nīcas vidusskolas robotikas komanda – Latvijas FLL čempioni!