Atmiņu stunda skolas muzejā

Datums: 02.11.2022 Atmiņu stunda skolas muzejā


Pirms septiņiem gadiem apmeklētājiem durvis vēra skolas muzeja jaunās telpas. Toreiz muzejs ieguva divas izremontētas un muzeja vajadzībām iekārtotas telpas– izstāžu zāli un saimes istabu ar skolas vēstures ekspozīciju. Jau ar pirmajām darbības dienām muzejā sākās aktīva dzīve. Jauno muzejnieku pulciņa nodarbības, muzejpedagoģijas nodarbības, neskaitāmas izstādes (vidēji 4 -5 viena mācību gada laikā), skolas viesu uzņemšana, krājuma veidošana un pētniecība. Tā nemanot ir aizritējuši gadi, no tiem pēdējie divi pandēmijas zīmē, kad aktīvā darbība nedaudz apsīka.

Ir sācies jauns mācību gads, un muzejs atsācis darbu ierastajā ritmā.

Lai atskatītos uz paveikto un ar vēl lielāku enerģiju uzsāktu jaunu darba cēlienu, 5. oktobrī skolas muzejā atmiņu stundā tikās jaunie un bijušie muzeja pulciņa dalībnieki, kaut ne pilnā sastāvā. Tikšanās sagādāja prieku visiem. Jaunie muzejnieki labāk izprata pulciņā notiekošo un tā nozīmi, bet bijušajiem muzejniekiem tā bija tikšanās ar aizvadītajiem gadiem skolas muzejā. Skanēja smiekli un atmiņas, skatoties fotogrāfijas un pārcilājot veidotos projektu darbu pierakstus. Pie svētku kūkas un tējas tases nemanot aizritēja atmiņu stunda, kas līdzi katrai tās dalībniecei deva tik daudz pozitīvu emociju. Paldies Sandijai, Amandai, Alīnei un Ērikai par atsaucību un ieguldīto darbu skolas muzejā.

 

Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja