Datums: 10.05.2019 Atskatoties uz Muzeja dienu


Jau no paša rīta skolas muzejs bija vēris savas durvis apmeklētājiem. Vēl pēdējie darbi mājturības izstādes iekārtošanā un Muzeja diena var sākties.

Starpbrīžos saimes istabā azartiskā gaisotne, griežot “laimes ratu”, apmeklētāji varēja pārbaudīt savas zināšanas par mūsu skolu. Jautājumu bija daudz, pietika trīs starpbrīžiem. Veiksmīgākie izrādījās Sondra un Sandija Staltas, Raivis Vītols.      

muzej                         

Skolas muzeja jaunie gidi Ilze Elizabete Tapiņa, Alīne Sļadzevska, Jogita Brēdiķe, Ērika Čaure, Amanda Jaunzeme, Samanta Upmale, Sandija un Sondra Staltas bija sagatavojušas katra savu stāstījumu par skolas pagātni un šodienu. Tie 6. stundas laikā tika izstāstīti 8. klasei. Gidu pavadībā skolēni izstaigāja veco un jauno skolu, uzzināja daudz interesantu faktu par skolas vēsturi no pašiem pirmsākumiem līdz mūsdienām. Jaunās gides bija izvēlējušās tikai sev zīmīgu vietu skolā, kurā viņas dalījās ar savu stāstu par skolu. Skolas aktu zāle, skolas muzejs, ziemas dārzs bija tikai dažas vietas, kuras  tika iekļautas šajā ekskursijā.

Pēc stundām skolas muzejā atkal ieradās apmeklētāji, lai izspēlētu galda spēli par mūsu skolu “Zini vai mini”. Metot metamo kauliņu, soli pa solim izspēlējot spēli, tās dalībniekiem bija jāatbild uz āķīgiem jautājumiem par skolu, bija jārisina atjautības uzdevumi un jāatpazīst zīmīgas vietas skolā. Nebija viegli, taču ar kopīgiem spēkiem, jautrā gaisotnē spēle tika izspēlēta un noskaidroti uzvarētāji.

muzej1

Šogad Muzeja diena ir izskanējusi, taču muzejs apmeklētājus gaida arī citās dienās. Vēl līdz mācību gada beigām var skatīt fotoizstādi par 2017./ 2018.m.g. skolā un skolēnu mājturības darbu izstādi, arī pastāvīgo skolas vēstures ekspozīciju.

 

Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas muzeja vadītāja