Datums: 28.03.2019 Fotoizstāde “Nīcas vidusskola 2017./2018.m.g.”


Skolas vēstures muzejā līdz mācību gada beigām skatāma fotoizstāde “Nīcas vidusskola 2017./2018.m.g.” Apmeklētājiem ir dota iespēja iepazīt mūsu skolu visa mācību gada garumā.

Fotogrāfijās fiksēti notikumi, klašu kolektīvi, sportisti un dziedātāji, dejotāji, olimpiāžu, konkursu dalībnieki un uzvarētāji, jaunie aktieri un līderi, čaklākie mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs, skolotāji un tehniskie darbinieki. Vairāki stendi ir veltīti 9. un 12. klases audzēkņiem, iemūžinot viņu īpašo gadu skolā. Izstādēs apmeklētājiem ir iespēja arī iepazīt skolas muzeja darbu ar fotogrāfiju un afišu palīdzību. Īpaša vieta izstādē ir atvēlēta 12. klases albumam, kurā ir dokumentēts viss viņu pēdējais mācību gads skolā.  

fotoizst2