Jauna tikšanās muzejā

Datums: 27.04.2023 Jauna tikšanās muzejā


Jau par tradīciju kļuvis pasākumu cikls “Tikšanās muzejā”. Pandēmijas laiks bija pārtraucis šo jauko tradīciju, taču tagad tā atkal ir atjaunota. Šoreiz skolas muzejs uz tikšanos ar pagātni aicināja skolas mazpulcēnus. Šogad aprīlī aprit 90 gadi 139.Nīcas mazpulkam. Tālajā 1933.gadā Latvijas Lauksaimniecības Centrālbiedrība reģistrēja Nīcas pamatskolas mazpulku un deva kārta numuru 139. Pirmie pastāvēšanas gadi bija aizrautīga darba pilni, tad ilgs klusuma periods, līdz 1998.gadā mazpulks atkal atsāka darbu. Šodien mūsu skolas mazpulks ir viens no nedaudzajiem, kas turpina darboties valstī.

Tikšanās laikā mijās stāstījumi par mazpulka pagātni un šodienu. Šodienas mazpulcēnu vārdā runāja un rādīja nelielu video SUDRABA KAROTĪTES (augstākā mazpulka balva mūsdienās) ieguvēja Paula, bet muzeja vadītāja iepazīstināja ar mazpulka tapšanas vēsturi valstī un mūsu skolā. Muzeja krājumā ir saglabājušās vairākas fotogrāfijas, kas stāsta par tālo dienu notikumiem mūsu skolas mazpulka dzīvē. Jaunās muzejnieces Alise un Dārta bija sameklējušas 30.gadu žurnālos “Mazpulks” interesantus faktus par mazpulka aktivitātēm, bet citi jaunie muzejnieki izgatavoja dāvaniņas mazpulcēniem svētkos.

Tikšanās noslēgumā foto piemiņai, svētku kliņģeris un vēlējums sagaidīt 100.dzimšanas dienu.

Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja