Skolas muzejā izstāde “Pretējās puses: Latvijas karavīri  Otrajā pasaules karā”

Datums: 14.01.2020 Skolas muzejā izstāde “Pretējās puses: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”


Jaunais gads skolas muzejā ir sācies ar jaunu izstādi. Šoreiz tā ir atceļojusi no Latvijas okupācijas muzeja un stāsta par Otro pasaules karu, Kāpēc latvieši karoja gan Sarkanajā armijā, gan vācu armijā? Kāda bija Latvijas iedzīvotāju dzīve kara gados? Kā darbojās padomju un vācu propaganda? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildi sniedz izstādē redzamās fotogrāfijas, dokumenti, kartes un shēmas. Vizuālo materiālu papildina un klātesamības sajūtu rada Nīcas senlietu krātuves kara laika liecības – priekšmeti.

Izstāde skolas muzejā ir no 15. janvāra līdz 30. janvārim. Visi laipni aicināti.

Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja