Datums: 12.09.2019 Skolas muzejs atsācis darbu


Klāt jaunais mācību gads. Lai tas ir jaunām zināšanām un prasmēm bagāts!

Arī skolas muzejs ir gatavs jaunajam mācību gadam un jauniem izaicinājumiem, ir gatavs uzņemt apmeklētājus.

Šis mācību gads ir pasludināts par tehnoloģiju gadu. Nekas jauns nerodas tukšā vietā, arī mūsdienu jaunās tehnoloģijas ir veidojušās un attīstījušās pakāpeniski. Muzejs ir īstā vieta, kur to vislabāk var redzēt un iepazīt.

2020.gada rudenī svinēsim skolas 85. dzimšanas dienu, arī tai gatavoties palīdzēs muzejs un jaunie muzejnieki.

Mācību gada laikā apmeklētājiem būs piedāvātas vairākas izstādes gan tepat muzejā tapušās, gan atceļojušās no citiem muzejiem. Mūsu skolas vēsturi iepazīt palīdzēs  muzejpedagoģijas nodarbības.

Jauno darba cēlienu muzejs sāk ar jaunumu – fotoizstādi “Nīcas vidusskola 2018. /2019. m. g.”. Vairāk nekā 100 fotogrāfijas izstāsta iepriekšējo mācību gadu mūsu skolā. Fotogrāfijās ir iemūžināti notikumi, emocijas, klašu kolektīvi, skolotāji, tehniskie darbinieki, skolas viesi utt.

Muzejs apmeklētājus gaida visas darbdienas, izņemot piektdienu.

Visi laipni aicināti!

 

 Sandra Pankoka

Nīcas vidusskolas vēstures muzeja vadītāja