52 pakāpieni!

Datums: 28.02.2023 52 pakāpieni!


Nīcas vsk.10. un 12.klases skolnieki pilnveidoja prasmi noteikt un izvirzīt sev vienu konkrētu uzdevumu, no piedāvātām 4 jomām, kas paveicams nedēļas laikā. Karjeras konsultante nodarbībā izmantoja metodi "52 pakāpieni augšup!" Metode sastāv no kartītēm, kas ietver sevī 4 sfēras: pašattīstība, veselība, finanses, attiecības.

Šī metode dod iespēju ar praktiskiem iknedēļas uzdevumiem virzīties uz mērķi vieglāk, ātrāk, rotaļīgāk. Kartītes iedrošina un uzmundrina jauniešus sasniegt savu mērķi, augstākas virsotnes.  Tās arī lieliski mudina jauniešus uz pašanalīzi, ļauj dzirdēt sevi "no malas", kā arī ieklausīties savu vienaudžu mērķos un to uzdevumu sasniegšanas stratēģijā.

Interesanti bija tas, ka novārtā atstāta nepalika neviena no četrām sfērām. Izvēlētas tika visas un diezgan vienādā līdzsvarā, jo katru tajā brīdī "uzrunāja" kaut kas savs. 10.kl.skolnieki veica šo uzdevumu nelielās grupās, vingrinoties uzdot jautājumus saviem klasesbiedriem, lai precizētu viņu izvēli un/vai neskaidros jautājumus. 12.kl.skolnieki veica šo uzdevumu individuāli, strukturēti, ar lielisku prasmi gan pamatot, gan argumentēt savu izvēli un pieņemto izaicinājumu.

Priecājos gan par jauniešu prasmi atrast un noteikt konkrētu uzdevumu mērķa sasniegšanā, gan viņu dažādo motivāciju!

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva


10. un 12.klase