Bioloģija un karjera jeb divi vienā (17.02.2022)

Datums: 02.03.2022 Bioloģija un karjera jeb divi vienā (17.02.2022)


Nīcas vsk. 8.b klases skolniekiem, sadarbībā ar bioloģijas skolotāju E. Ločmeli un pedagogu karjeras konsultantu V. Jurjevu, notika integrēta karjeras nodarbība. Stundas temats:„Kā sniegt pirmo palīdzību asinsrites sistēmas traumu gadījumos?” Personības iezīmes un medicīna. Savu stipro un vājo pušu apzināšana saistībā ar medicīnu, nepieciešamās prasmes medicīnas jomā, karjeras lēmuma aktualizēšana.

thumbnail_5Skolēni nodarbības laikā tika iepazīstināti ar PP (pirmās palīdzības) ABC, izmantojot prezentāciju un īsus video sižetus. Skolēniem bija iespēja praktiski darboties nelielās grupās un modelēt katra nelaimes gadījuma situāciju, veidot tās aprakstu, ievērojot palīdzības sniegšanas secību, atbilstoši video materiālā redzētajā.Karjeras izglītības mērķis bija skolēnu pašizpēte, sevis iepazīšana, medicīnas jomā strādājošo personības iezīmju noteikšana, prezentēšanas prasmes un karjeras lēmuma aktualizēšana. Skolēnu mērķtiecīga savas kompetences paaugstināšana, jaunu prasmju attīstīšana, zināšanu pilnveidošana, sekmējot izpratni par mācību priekšmetu bioloģija un tās saistību ar karjeru.Skolēni veidoja domu kartes, nosakot kādas prasmes, iemaņas un personības iezīmes nepieciešamas medicīnas jomā strādājošiem, konkrētās situācijās iesaistītiem speciālistiem. Skolēnu personisko vērtību un uzskatu aktualizēšana plānojot karjeru. Balstoties uz izstrādāto domu karti, skolēni tika mudināti apdomāt arī savas iespējas, prasmes, intereses un “ieskicēt” savu nākotnes karjeru.Liels paldies skolotājai Evitai Ločmelei par sadarbību un produktīvu mācību stundu!!!

Pedagogs karjeras konsultantsVija Jurjeva