Kā MANI redz citi?!

Datums: 27.02.2023 Kā MANI redz citi?!


Karjeras nodarbības sākumā jauniešiem tika piedāvāts noskatīties īsu multiplikācijas video - filmiņu par prasmi pieņemt un saprast atšķirīgo, to, ka ne vienmēr Tavs dzīves/karjeras lēmums sakritīs ar vecāku vai apkārtējās sabiedrības viedokli, uzskatiem. Jaunieši tika rosināti domāt par to, ka katrs esam unikāls, atšķirīgs, ar saviem talantiem, vājībām, vērtībām, uzskatiem! Lai turpinātu sevi iepazīt, jauniešiem grupās vienam par otru bija jāuzraksta savs redzējums par klasesbiedru - kā viņš/a redz savu klasesbiedru, kādas prasmes īpašības viņam/ai piemīt; kas nepatīk, traucē, jāpilnveido, utt.

Jaunieši atzina, ka bija interesanti dzirdēt citu klasesbiedru domas par viņiem, tas bija gan jautri, gan personiski, gan kādam zināms - jo sakrita ar viņa paša redzējumu un sevis raksturojumu. Daži norādīja, ka pietrūkst vai īsti nezin kā nosaukt kādas konkrētas īpašības, kas piemīt klasesbiedram, tāpēc kā palīgs tika izmantots arī internets.

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva


11.klase