Datums: 13.05.2021 Kā palīdzēt savam bērnam?!


Ikviens vecāks vēlas, lai viņu bērns pieaugot būtu laimīgs un veiksmīgs. Karjeras izvēle ir viens no faktoriem, kas to ietekmē. Kā vecāki var palīdzēt savam bērnam saprast ar ko nodarboties nākotnē? 
Pirms profesijas un izglītības iestādes izvēles vecākiem vajadzētu apdomāt, kādas prasmes piemīt viņu bērnam, kuri mācību priekšmeti padodas vislabāk un kuri rada grūtības; vai bērnam ir talants teorētisko zināšanu apguvē, vai praktisku dotību dēļ viņam labāk izvēlēties arodskolu.
Vecākiem bērna karjeras izvēlē ir ļoti būtiska loma. Taču kāda rīcība ir pareiza? Cik daudz iesaistīties, kā atbalstīt, virzīt, mudināt profesijas izvēles ceļā? Kā novērtēt bērna talantus, potenciālu un psiholoģiskās īpašības un tās veiksmīgi attīstīt, neuzspiežot savu viedokli? Vienas, pareizas atbildes uz šiem jautājumiem nav! Ir ieteicams sadarboties ar skolotājiem, klašu audzinātājiem un karjeras konsultantu! Vislabāk ir ieklausīties savā bērnā, novērtēt viņa vēlmes, atbalstīt un neuzbāzīgi dalīties ar savu pieredzi, gala lēmumu par profesijas izvēli atstājot paša bērna ziņā.
Pilnu rakstu lasīt šeit: Kā palīdzēt savam bērnam

Pedagogs karjeras konsultants
Vija Jurjeva