Datums: 27.05.2020 Klāt nākotnes izvēļu laiks. Kā pieņemt pareizo lēmumu?


"Katrs savā profesijā var būt veiksmīgs, ja viņu saista tas, ko viņš dara un mācās." 
Kā izvēlēties nākotnes profesiju?

Protams, būtu prātīgi jau laikus izlemt, kur mācīties pēc vidusskolas vai pamatskolas absolvēšanas, taču realitātē nereti tieši pēdējos mēnešos vai pat nedēļās pirms skolas pabeigšanas skolēni intensīvi domā par savu tālāko ceļu. Tad var palīdzēt gan ieskats darba tirgus prognozēs, gan psihologu un karjeras konsultantu padomi.

Kā atzīst Jolanta Segliņa-Gluškova, psiholoģe ar plašu pieredzi karjeras konsultācijās, daudzi jaunieši, domājot par nākotni, izjūt nopietnu spriedzi līdz pat trauksmei.

Jaunos cilvēkus satrauc, kas un kā būs, vai un kā spēs tikt galā, kā ir būt patstāvīgam, atbildīgam pašam par sevi.

Visu rakstu lasi šeit: https://www.la.lv/klat-nakotnes-izvelu-laiks

Karjeras konsultante projekta ietvaros

Vija Jurjeva