Datums: 29.03.2022 LIEPĀJAS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA


PIKC LMMDV 2022. GADA JAUNĀ UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA – JAU NO 14. MARTA!No 2022. gada 14. marta līdz 1. aprīlim iesūti e-pastā:  ieva.vitola@lmmdv.edu.lv • Iesniegums uz LMMDV veidlapas (skatīt mājas lapā)• Motivācijas vēstule, ar pievienotiem radošiem darbiem, uz LMMDV veidlapas. Motivācija (skatīt mājas lapā)• 9. klases 1. semestra sekmju izraksts vai liecība, kurā redzami vidējie vērtējumi mācību priekšmetos.Uzņemšanas rezultātus Tev paziņosim līdz 30. aprīlim!No šā gada 14. līdz 20. jūnijam, skenētā vai fotografētā veidā e-pastā:  ieva.vitola@lmmdv.edu.lv  iesūti 9. klases atestātu un sekmju izrakstu.Uzņemšanas galarezultātus Tev paziņosim 20.06.2022.Visiem reflektantiem primāri tiek ņemts vērā noslēguma vērtējums šādos mācību priekšmetos:1. latviešu valoda;2. matemātika;3. angļu valoda.Izšķiroša rezultāta gadījumā tiek ņemti vērā iesūtītie un izvērtētie radošie darbi vai tiek ņemtas vērā mākslas profesionālās ievirzes izglītības sekmes.Laika posmā no 22. līdz 31. augustam, ierodies uz līguma parakstīšanu.Uzņemtajiem audzēkņiem, līguma slēgšanas dienā (nepilngadīgajiem audzēkņiem līgumu paraksta vecāks/aizbildnis) jāiesniedz iesnieguma un motivācijas vēstules oriģinālus, ārsta izziņu par veselības stāvokli, divas fotogrāfijas (3x4) un personīgi jāuzrāda izglītības dokumentu un pases vai dzimšanas apliecības oriģinālus.Izgītības programmas skatīt pievienotajā pielikumā - LIEPĀJAS MŪZIKAS VSK. 

 

Pedagogs karjeras konsultantsVija Jurjeva