Mans karjeras kompass

Datums: 20.02.2023 Mans karjeras kompass


Vidusskolas jaunieši veidoja savu karjeras kompasu - kurā bija nepieciešams atbildēt uz svarīgiem jautājumiem attiecībā par savu karjeru un karjeras kompetencēm. Šī metode palīdz saprast, ka jaunības posmā katram indivīdam ir jāatrod sava vieta pieaugušo pasaulē, jāuzņemas noteiktas saistības,  jāizveido un jānostiprina sava individuālā neatkarība. Psihologi uzsver, ka jaunības posms ir personības nobriešanas posms - tajā tiek attīstītas personības profesionālās intereses, pieņemti galvenie lēmumi attiecībā uz nākotnes profesiju, aktuāli ir jautājumi par tālāko mācību (studiju) izvēli vai piemērota darba atrašanu, notiek integrācija darbā un profesionālās identitātes stiprināšanās.  

Jaunieši bieži mēdz sev uzdot jautājumus:

- „ Kas es esmu?”

- „ Ko es vēlos?” 

- „ Kā es to varu dabūt?” 

- „ Ko es spēju?” 

- „ Kā citi mani uztver?”

Karjeras kompasā ir attēlotas piecas karjeras kompetences un ar tām saistītie jautājumi:

  1. Pārdomas par motivāciju (Ko es vēlos?)
  2. Pārdomas par spējām un īpašībām (Kas man labi sanāk?)
  3. Darba iespēju izpēte (Kur to var darīt?)
  4. Karjeras virzība (Kā es to varu panākt?)
  5. Kontaktu loks (Kas var man palīdzēt?)

 

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva