Mans temperaments

Datums: 06.02.2023 Mans temperaments


Nīcas vidusskolas 9.klašu skolēniem notika karjeras nodarbība, kurā tika veikts pašizpētes tests, lai noskaidrotu savu temperamenta tipu, padomātu par savas personības raksturīgākām iezīmēm, stiprām un vājām pusēm, kopīgo un atšķīrīgo, attiecību veidošanu ar saviem vienaudžiem un pieaugušajiem. Skolēni tika aicināti diskutēt, salīdzināt arī rakstura un temperamenta noteicošos faktorus, atšķirības. Daudzi bija pārsteigti, ka temperamenta tips atbilst viņu personībai, būtībai - kā viņi sevi izjūt. Vadoties pēc noteiktā temperamenta tipa, pētījām arī tam atbilstošākās un piemērotākās profesijas. Noskaidrojām, kāpēc vienā un tajā pašā situācijā cilvēki reāģē tik dažādi!

Karjeras konsultante

Vija Jurjeva


Temperaments