Karjeras konsultante projekta ietvaros

Vija Jurjeva
Tālrunis: 26137169
E-pasts: vijajurjeva@inbox.lv
 

logo_karjera

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Kas ir karjera?

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi
 • veidot pašapziņu
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • apzināt savas stiprās un vājas puses
 • plānot un vadīt savu karjeru
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • pētīt izglītības iespējas
 • pieņemt lēmumus.

„Ar mērķi Tu, kaut arī lēns gājējs, iesi ātrāk par to, kurš bezmērķīgi maldīsies apkārt.”

(Gotholds Efraims Lesings)

 

KARJERAS TESTI

Ja Tevi nodarbina jautājumi – KAS ES ESMU? KAS MAN PATĪK? KĀDU PROFESIJU IZVĒLĒTIES? KUR MĀCĪTIES TĀLĀK? u.c., tad ielūkojies norādītajās interneta vietnēs, izzini un iepazīsti sevi!!!

NIID.LV (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

NIID.LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus. Vai esi kādreiz domājis par to, kā Tavu profesijas izvēli varētu ietekmēt darba vide? Ko par Tevi liecina tas, kā tu pavadi savu brīvo laiku? Vai zini, kurā jomā Tavas intereses ir visizteiktākās? Kādas ir Tavas vērtības un par ko tās liecina? Kādu karjeras ceļu rāda mācību priekšmeti, kas Tev skolā padodas? Uz šādiem un daudziem citiem jautājumiem piedāvātie testi Tev sniegs atbildi, bet divi no tiem ļaus pārskatīt izglītības iespējas dažādos izglītības līmeņos atbilstoši interesēm.

Prakse.lv http://karjerastesti.prakse.lv/lv

Ja esi students, absolvents vai speciālists, tad Prakse.lv ir labākā vieta, kur atrast darbu vai praksi, šī ir labākā vieta, kur sākt savu karjeru, iepazīt profesiju un darbu reālos uzņēmumos un iejusties reālās darba situācijās.

NVA.gov.lv (nodarbinātības valsts aģentūra) https://www.nva.gov.lv/karjera/

Šī NVA mājas lapas sadaļa ir Jūsu ceļvedis karjeras veidošanā! Ja esat savas karjeras veidošanas sākumā, sadaļā „Jauniešiem” atradīsiet dažādas sevis izpētes metodikas, kuras palīdzēs šo „iekšējo informāciju” izmantot savā labā, pieņemot lēmumu par profesionālo izvēli, būs iespēja arī „pielaikot” dažādas profesijas, izvēloties to, kura ir vispiemērotākā Jūsu interesēm, prasmēm, kā arī atbilst darba tirgus pieprasījumam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem!

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/ 

Informatīvi materiāli par karjeru skolēniem!

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/izglitibas_iespejas/

Noderīgi portāli:

www.prakse.lv    

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.jaunatne.gov.lv

www.viaa.gov.lv/euroguidance

ww.visc.gov.lv

http://atbalsts.prakse.lv/

 

 

Nīcas novada domes

pedagogs karjeras konsultants

Vija Jurjeva