Iepazīst Līgatnes papīrfabriku

Datums: 24.10.2022 Iepazīst Līgatnes papīrfabriku


Vecāko klašu skolēni 21.oktobrī devās ekskursijā uz Līgatni un Siguldu, taču viena no programmas "Latvijas skolas soma" finansiāli atbalsītajām ekskursijām bija izzinoša ekskursija Līgatnes papīrfabrikā. 

Skolēniem bija iespēja redzēt papīrfabriku un salīdzināt, kāda bija papīrfabrika savos ziedu laikos, kāds liktenis to piemeklēja  nesenā pagātnē, kādas izmaiņas tā piedzīvo jauno saimnieku rokās, un iepazīt jauno saimnieku nākotnes ieceres.  Skolēniem tika dota iespēja analizēt kultūrvēsturiskās vērtības un to saglabāšanu nacionālās identitātes kontekstā, tādejādi stiprinot savu piederības sajūtu kopienai un kopienas identitātes izpratni un apzināšanos. Kā arī, izmantojot konkrētos kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu piemērus, analizēt un diskutēt par kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu nacionālās un starptautiskās perspektīvas kontekstā. Skolēniem bija iespēja piedzīvot aizraujošu un izzinošu orientēšanās spēli pa papīrfabriku un tās teritoriju.

papirfabrika