Datums: 20.04.2021 Izrāde "#Bezfiltra"


Izrāde apvieno tādas mūsdienu aktuālitātes kā satura veidošana YouTube kanālam, kā arī bezatkrituma dzīvesveida tendences. Izrāde, protams, par draudzību, kuru pārbauda atšķirīgie uzskati, dzīves pieredze un statuss sabiedrībā. Lomās iejutās Edgars Ozoliņš un Rolands Beķeris.

Izrāde tika izmantota, lai klases stundās runātu par veselīgu dzīvesveidu, jauniešu savstarpējām attiecībām, kā arī dabas piesārņojuma problēmām, kā arī teātra mākslas stundās, lai uz izrādi paskatītos ne tikai caur satura skatapunku, bet izrādes veidošanas aspektiem, tehniskiem risinājumiem, piemērojoties jaunajiem Covid-19 apstākļiem.
Pirms izrādes skolēni noskatījās izrādes iepazīšanās video, mēģināja atpazīt aktierus un minēt, par ko varētu būt izrāde. Sarunā noskaidroja, vai kāds nevēlas nākotnē kļūt par aktieri, tika pārrunāti šīs profesijas + un -.

Izrāde atspoguļo jauniešu savstarpējās attiecības,  mūsdienu sabiedrības dzīves apstākļus un aktuālās problēmas, kā arī veselīgu dzīvesveidu. Tiek aktualizēti bezatkritumu dzīves jautājumi, ko mēs katrs varam darīt, lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi.

Lielākā daļa jauniešu sadzirdēja un saredzēja izrādes sniegto vēstījumu, jo tas tika sniegts viņiem saprotamā valodā un manierē. Izrādē tika runāts nenopietni par nopietnām tēmām. Ar skolēniem tika veidota diskusija, pārrunas par redzēto un dzirdēto, par šīs izrādes galveno vēstījumu. Klases un sociālo zinību stundās raisījās spraigas diskusijas par jauniešu digitālo identitāti, vērtībām un draugiem. Lielai daļai skolēnu izrāde patika, esot bijis daudz jāsmejas, bijuši interesanti dialogi. Aktieri esot centušies un arī pratuši iedvesmot. Nelielai daļai skolēnu izrāde diemžēl negāja pie sirds. Tomēr tā rosināja izteikt savas pārdomas par redzēto un dzirdēto. Taču dažus, kas sākumā bija ļoti kritiski noskaņoti pēc izrādes noskatīšanās, kas bija saskatījuši un saklausījuši tikai necenzētus vārdus un pat vardarbību, pēc diskusijām mainīja viedokli un izrādei spēja saskatīt arī dziļāku jēgu.