Datums: 10.05.2021 Muzejpedagoģijas nodarbība "Mana Latvija"


Tuvojoties 4.maija svētkiem, klases stundās tika aktualizēti valsts svētku jautājumi un  iepazīts Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvājums tiešsaistes muzejpedagoģiskajai nodarbībai “Mana Latvija”. Kopā ar sociālo zinību un vēstures skolotāju klases stundā un sociālo zinību stundā ar skolēniem tika pārrunāti Latvijai nozīmīgie notikumi no valsts dibināšanas līdz neatkarības atjaunošanas brīdim. Skolēni atkārtoja Latvijas vēstures jautājumus, svarīgākos faktus, notikumus.

Skolēniem bija iespējams attālināti digitāli iepazīties ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeju, tā materiāliem, noklausīties muzejpedagoģes stāstījumu par Latvijai svarīgiem notikumiem, datumiem. Skolēniem ir svarīgi arī, ka kāds cits pastāsta, lai var salīdzināt viedokli, veidot plašāku priekšstatu par pagātnē notikušo.

Skolēni atzina, ka ļoti daudz informācijas jau bija zināma, bet bija interesanti redzēt un dzirdēt muzejpedagoģes stāstījumu, jo lektore prata akcentēt būtiskāko, pastāstīja par atmodas procesā iesaistītām personībām, iepazīstināja ar valsts apbalvojumiem. Nodarbība bija ļoti labi sagatavota, lai 40 minūšu laikā gūtu īsu, konspektīvu priekšstatu par Latvijas vēsturi no 1918.gadam līdz Atmodai. Nodarbībā bija iespēja attālināti paviesoties muzejā. Skolēni pēc nodarbības aizdomājās par patriotismu, vecāku un vecvecāku dzīvi un centieniem dzīvot brīvā, neatkarīgā Latvijā.